OTVORENI POZIV ZA PROJEKTE SA PODRUČJA JI EVROPE!

CircusNext je evropska platforma za nove, umetnički mlade autore u oblasti savremenog cirkusa. To je jedini cirkuski projekat odabran za program Platforme Kreativne Evrope 2017-2021. Sa 22 člana iz 14 evropskih zemalja, ambicijom da identifikuje jedinstvene kreatore i željom da ih programira u Evropi i šire – CircusNext je mnogo više od projekta. To je način da se zamisli i zajedno podrži rast evropskog savremenog cirkusa.

Proces evropskih aplikacija biće sproveden dva puta tokom perioda 2017-2021, sa odabranim brojnim umetničkim projektima. Oni koji su izabrani imaju finansijsku podršku, rezidencijalne programe, treninge i radionice, opsežnu marketinšku pomoć i partnerstva u međunarodnim mrežama.

 

 

Cirkusfera je član platforme i deo selekcijske komisije. Odbor čine predstavnici ključnih cirkuskih centara i cirkuskih festivala u Evropi, kao i iskusni umetnici iz polja cirkusa.

 Novi CircusNext Platform 2019-2021 sada pokreće svoj drugi poziv za nove projekte!

Izbor se vrši u tri faze:

  1. Svaka zemlja uspostavlja svoj nacionalni proces selekcije, što znači da će se prvi izbor održati po regionima. Za region JI Evrope (Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Aalbaniju, Severnu Makedoniju i Srbiju), Cirkusfera iz Beograda je uz ROOM 100 iz Splita i Cirkoramu iz Zagreba odgovorna organizacija za sprovođenje projekta. Komisija za selekciju u sastavu Jadranka Žinić Mijatović, Antonia Kuzmanić, Milan Manić, Johny Torres i Molly Saudek će izabrati najviše četiri regionalna projekta. Ovi projekti su stoga podobni da se prijave za evropski izbor.
  2. Evropska komisija za ocenjivanje će procenjivati oko 30 projekata od kojih će 12 biti odabrano za „predselekcijsku nedelju“ u Belgiji, kako bi predstavili svoje projekte.
  3. Šest projekata („laureati“) će biti odabrano za podršku.

 

Krajnji rok za prijave: 7. jun u 12:00.

 

 Pažljivo pročitajte kriterijume prihvatljivosti, kriterijume prijave i prijavni obrazac na www.circusnext.eu

CircusNext je kofinansiran kroz Program Kreativne Evrope Evropske Unije. Jeunes Talent Cirque (nosioc projekta) je podržan od Francuskog Ministarstva culture I komunikacije, Grada Pariza, regionalne kancelarije Ile de France, SACD i Francuskog Instituta. U Srbiji je program podržan od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Kontakti za region JI Evrope:

circusnextbalkan@gmail.com

Jadranka Žinić Mijatović (Cirkorama/Zagreb)

Antonia Kuzmanić (ROOM 100/Split)

Milan Manić (Cirkusfera/Beograd)

 

Više informacija o selktovanim projektima u ediciji 2018-2019 mozete pogledati na http://www.circusnext.eu/laureates/

Partneri:

Jeunes Talents Cirque Europe (FR)
Circus Futures (UK & ROI)
Circuscentrum (BE)
Espace Catastrophe (BE)
Cirqueon (CZ)
Perspectives (DE)
STAMP (DE)
La Brèche (FR)
La Cascade (FR)
La Grainerie (FR)
Cirko (FI)
Room 100 (HR)
Cirkorama (HR)
Sarabanda (IT)
Festival Circolo (NL)
Centro Cultural Vila Flor (PT)
Cirkusfera (RS)
Subtopia (SE)